VUZT.CZ -> Databáze a programy -> Normativy pro poradenství -> Provozní náklady strojních souprav
   Rozšířené vyhledávání
Ekonomické normativy souprav

Ekonomické normativy souprav

ZVOLTE skupinu souprav, pro kterou chcete zobrazit ekonomické normativy
 
     Základní zpracování půdy
Podmítka mělká - do 80 mm
Podmítka střední - 80 až 120 mm
Mělká orba
Střední orba
Střední orba s úpravou brázdy
Hluboká orba
Hluboká orba s úpravou brázdy
Orba velmi hluboká
Zaorávka organických hnojiv
Zaorávka víceletých pícnin
Drcení hrud
 
     Předseťová příprava
Smykování
Vláčemí
Kypření mělké - do 150 mm
Kypření střední - 200 mm
Kypření hluboké - 350 mm
Příprava půdy - kombinátory
 
     Setí a sázení
Setí do připravené půdy
Setí do připravené půdy
Setí secí kombinací
Sázení brambor
 
     Hnojení
Doprava a rozmetání hnoje a kompostu (30t/ha)
Doprava a aplikace kejdy (30 t/ha)
Doprava a rozmetání TMH (do 0,2 t/ha )
Doprava a rozmetání TMH (0,21 - 0,30 t/ha )
Doprava a rozmetání TMH ( 0,31 - 0,6 t/ha )
Doprava a rozmetání TMH ( 0,31 - 0,6 t/ha )
Proorávka (hrůblování) brambor
 
     Chemická ochrana a desikace
Plošný postřik - dávka do 300 l/ha
Vláčení porostu
Plošný postřik - dávka 301 - 600 l/ha
Plošný postřik - dávka nad 600 l/ha
Postřik v sadech
Postřik ve vinohradech
 
     Mechanické ošetřování porostu
Plečkování
Desikace
Plečkování
 
     Sklizeň zrnin
Sklizeň obilovin
Sklizeň olejnin
Sklizeň kukuřice
Drcení slámy
 
     Sklizeň pícnin
Sečení pícnin
Sečení a mačkání pícnin
Obracení a shrnování pícnin
Sklizeň píce na zeleno
Sběr zavadlé píce sklízecí řezačkou
Sběr sena sběracími návěsy
Lisování sena (slámy) - válcové balíky
Lisování sena (slámy) - hranolovité balíky
Lisování sena (slámy) s řezáním
Ovíjení balíků
Sklizeň kukuřice na siláž
 
     Sklizeň okopanin
Desikace natě
Sklizeň brambor
Sklizeň brambor
Sklizeň brambor
 
     Odvoz produkce
Doprava maloobjemových hmot
Doprava středněobjemových hmot
Doprava velkoobjemových hmot