VUZT.CZ -> Databáze a programy -> Normativy pro poradenství -> Provozní náklady strojních souprav
   Rozšířené vyhledávání
Ekonomické normativy souprav

Ekonomické normativy souprav

ZVOLTE skupinu souprav, pro kterou chcete zobrazit ekonomické normativy
 
     Základní zpracování půdy
Podmítka talířovými podmítači
Podmítka radličkovými podmítači
Mělká orba
Střední orba
Střední orba s úpravou brázdy
Hluboká orba
Hluboká orba s úpravou brázdy
Orba velmi hluboká
Zaorávka organických hnojiv
Zaorávka víceletých pícnin
Drcení hrud
Podrývání (dlátování)
 
     Předseťová příprava
Smykování
Vláčemí
Válení - válce článkové
Kypření talířovými branami
Kypření radličkovými kypřiči - mělké
Kypření radličkovými kypřiči - hluboké
Kypření půdy ve chmelnicích, vinicích
Urovnávání půdy kultivátory
Příprava půdy - kombinátory
Příprava půdy - rotační a vířivé kypřiče
Sběr kamene s nakládkou
 
     Setí a sázení
Setí do připravené půdy - mechanické secí stroje
Setí s přípravou půdy - mechanické secí stroje
Setí s přípravou půdy - secí kombinace
Setí s přípravou půdy aktivním nářadím
Setí kukuřice přesnými secími stroji
Setí cukrovky přesnými secími stroji
Sázení brambor
Sázení předklíčených brambor
Sázení brambor - technologie hrůbkování
 
     Hnojení
Doprava a rozmetání hnoje a kompostu (30t/ha)
Doprava a aplikace kejdy (30 t/ha)
Doprava a rozmetání tuhých minerálních hnojiv (do 0,2 t/ha )
Doprava a rozmetání tuhých minerálních hnojiv (0,21 - 0,30 t
Doprava a rozmetání tuhých minerálních hnojiv ( 0,31 - 0,6 t
Doprava a rozmetání vápence (1,5 t/ha)
Proorávka brambor
Vláčení porostu
 
     Chemická ochrana a desikace
Plošný postřik - dávka do 300 l/ha
Plošný postřik - dávka 301 - 600 l/ha
Plošný postřik - dávka nad 600 l/ha
Postřik v sadech
Postřik ve vinohradech
 
     Mechanické ošetřování porostu
Plečkování - plečky radličkové
Postřik ve chmelnicích
Desikace
Plečkování - plečky rotační
 
     Sklizeň zrnin
Sklizeň obilovin (kromě žita)
Sklizeň žita
Sklizeň kukuřice na zrno
Sklizeň řepky
Sklizeň máku
Sklizeň luskovin
Drcení slámy
 
     Sklizeň pícnin
Sečení pícnin
Sečení a mačkání pícnin
Obracení a shrnování pícnin
Sklizeň píce na zeleno
Sběr zavadlé píce sklízecí řezačkou
Sběr zavadlé píce sběracími návěsy
Sběr sena sběracími návěsy
Lisování sena (slámy) - válcové balíky
Lisování sena (slámy) - hranolovité balíky
Lisování sena (slámy) s řezáním
Ovíjení balíků
Sklizeň kukuřice na siláž
Mulčování
 
     Sklizeň okopanin
Sklizeň brambor
Rozbíjení natě
Sklizeň cukrovky
 
     Odvoz produkce
Doprava maloobjemových hmot
Doprava středněobjemových hmot
Doprava velkoobjemových hmot