Bioenergetické centrum

Pro měření vlastností biopaliv a jejich ověření z hlediska možnosti výroby a využití můžete využít služeb našeho bioenergetického centra.

Bioenergetické centrum bylo vybudováno ve VÚZT, v. v. i. v roce 2015 v rámci projektu CZ.2.16/3.1.00/24502 ,,Zřízení bioenergetického centra“ operačního programu ,,OP Praha – Konkurenceschopnost“ a je součástí výzkumných laboratoří ústavu.

Centrum je vybaveno přístrojovou technikou, která umožňuje měření energetických a mechanických vlastností biopaliv a emisních parametrů při jejich spalování. Podkladem pro měření všech parametrů jsou technické normy, dle nichž jsou prováděny postupy měření.

V rámci Bioenergetického centra nabízíme:

 

Kontaktní osoby: 

Ing. Petr Hutla, CSc.

Ing. Petr Jevič, CSc.

Ing. Jiří Souček, Ph.D.

Ing. Jaroslav Kára, CSc.

Pro kontakt můžete využít i e-mailovou adresu vuzt@vuzt.cz nebo  kontaktní formulář

 

Bioenergetické centrum disponuje mimo jiné následujícím vybavením pro měření vlastností biopaliv:

mereni-biopaliv
VÚZT > Služby > Bioenergetické centrum