Provozní měření hluku

  • měření zvukoměrem Mediator 2238 fy Brüel & Kjaer (základní modul BZ 7126)

  • přístroj splňuje normu IEC 1672 Class 1

  • měření hlukové zátěže Lp,A,eqT , Lp,Cpeak

Provozní měření prachu

  • měření laserovým fotometrem DustTrak model 8520

  • měření koncentrace aerosolů (frakce PM1 PM2,5, PM10)

  • operativní vyhodnocení na místě

  • podrobné vyhodnocení a návrh případných opatření

 

 

Kontaktní osoby:

Ing. Antonín Machálek, CSc.

Ing. Josef Šimon, Ph.D.