Organizační struktura a orgány VÚZT

Orgány veřejné výzkumné instituce

Ředitel (statutární orgán)
Ing. Josef Šimon, Ph.D.

Dozorčí rada

Předseda: Ing. Jiří Boháček (České vysoké učení technické v Praze) (od 24.1.2024)
Místopředseda: Ing. Ondřej Sirko (Ministerstvo zemědělství)
Členové dozorčí rady: Ing. Pavel Neuberger, Ph.D. (Česká zemědělská univerzita v Praze)
Ing. Pavel Milata (Leading Farmers CZ, a.s.)
Ing. Pavel Zemánek (Ministerstvo zemědělství)

Rada instituce

Předseda: Ing. Petra Zabloudilová, Ph.D. (VÚZT)
Místopředseda: Ing. David Andert, CSc. (VÚZT)
Členové rady instituce: Ing. Josef Šimon, Ph.D. (VÚZT)
prof. Ing. Patrik Burg, Ph.D. (Mendelova univerzita v Brně) 
Ing. Marek Kadeřábek, Ph.D. (ZD Krásná Hora nad Vltavou)

 

VÚZT > O nás > Organizační struktura a orgány VÚZT