Popis NUTS 2 (NUTS 3) z pohledu měrných výrobních emisí a uhlíkové stopy pěstovaných plodin

V rámci řešení projektu NAZV QK21020121 vznikl dokument, ve kterém jsou shromážděny veškeré dostupné údaje pro podrobnou charakteristiku jednotlivých regiónů ČR v rozdělení dle NUTS 3, resp. NUTS 2 tak, aby byly v následných výpočtech typických hodnot emisí skleníkových plynů z pěstování zemědělských plodin viditelné zřetelné rozdíly mezi jednotlivými regiony.

Na výsledku se za VÚZT autorsky podíleli Ing. Martin Dědina, Ph.D., Ing. Petr Jevič, CSc., prof. h.c., Ing. Zdeněk Abrham, CSc. a Ing. Zdeňka Šedivá.

Popis NUTS 3

Soubor ke stažení