Národní kodex správné zemědělské praxe pro snižování emisí amoniaku v České republice

Národní kodex správné zemědělské praxe pro snižování emisí amoniaku v České republice implementuje poznatky a opatření uvedená v revidovaném Rámcovém poradenském kodexu správné zemědělské praxe pro snižování emisí amoniaku z roku 2015, na jehož vzniku se Česká republika aktivně podílela v rámci mezinárodních aktivit Task Force on Reactive Nitrogen - Expert Panel on Mitigation of Agricultural Nitrogen (EPMAN).
 
Národní kodex správné zemědělské praxe pro snižování emisí amoniaku v České republice obsahuje národní specifika České republiky a srovnání zavedených opatření s principy Göteborského protokolu. Měl by být chápan jako strategický dokument pro zavádění dosud nezavedených snižujících opatření, měl by sloužit jako podklad pro zpracování Národního programu snižování emisí, měl by být podkladem pro případnou budoucí změnu národní legislativy v oblasti ochrany ovzduší a tvorbu dotačních titulů zaměřených na podporu opatření pro snižování emisí amoniaku.
 
Ikona
Národní kodex správné zemědělské praxe pro snižování emisí amoniaku v České republice
 
VÚZT > Publikace a výsledky > Národní kodex správné zemědělské praxe pro snižování emisí amoniaku v České republice