Kontrola technického stavu dojicích zařízení

  • biotechnická kontrola dojících zařízení podle ČSN ISO 6690

  • měření stability podtlaku

  • určení velikosti podtlaku při dojení

  • laboratorní měření dojicích souprav

  • optimalizace parametrů dojicího zařízení

Přístroje: Milkotest MT 52, průtokoměr vzduchu AFM 3000, měřicí ústředna, Zařízení pro simulaci dojení, Lactocorder (přístroj pro měření intenzity dojení)

 

Kontaktní osoby:

Ing. Antonín Machálek, CSc.

Ing. Josef Šimon, Ph.D.