Počet nalezených záznamů: 2963
2022
Africký mor prasat - Výsledky výzkumu v České republice
Machálek, Antonín:Šimon, Josef:Faldyna, Martin:Hrdý, Jakub:Krásna, Magdaléna:Krzyžánková, Miroslava:Moutelíková, Romana:Prodělalová, Jana:Vašíčková, Petra:Mikulášková, Kateřina:Václavek, Petr:Bartoš, Luděk:Bartošová, Jitka:Malá, Gabriela:Novák, Pavel:Celer, Vladimír:Břínek Kolařová, Dagmar:Faltusová, Monika:Ježek, Miloš:Silovský, Václav:Drimaj, Jakub:Kamler, Jiří:Plhal, Radim:Cukor, Jan:Havránek, František
Agrivoltaika – možnost zvýšení využití půdy?
Jílek, Ladislav:Hájek, David:Radek, Pražan:Saska, Pavel:Foffová, Hana:Novák, Petr
Agrivoltaika v ČR
Hájek, David
Agrivoltaika v našem zemědělství
Jílek, Ladislav:Hájek, David:Pražan, Radek:Saska, Pavel:Hoffová, Hana:Novák, Petr
Agrivoltaika v podmínkách České republiky
Jílek, Ladislav:Hájek, David:Saska, Pavel:Novák, Petr:Pražan, Radek:Foffová, Hana
Aktualizovaná databáze normativů spotřeby PHM pro vybrané plodiny
Dědina, Martin:Abrham, Zdeněk:Pražan, Radek:Richter, Jiří
Aktualizovaný výpočet národní emisní bilance emisí skleníkových plynů a dalších polutantů z provozu zemědělské techniky
Dědina, Martin
Aplikovaný výzkum pomáhá praxi
Machálek, Antonín:Fuka, Vladislav
Assesment of energy properties of maize andmulti-crop pellets and environmental impact of their combustion
Souček, Jiří:Jasinskas, Algirdas:Petlickaite, Rita:Jotautiene, Egle:Lemanas, Egidijus
Automatizovaný systém nahánění dojnic
Machálek, Antonín:Šimon, Josef:Falta, Daniel:Kopec, Tomáš:Chládek, Gustav:Ráb, Petr:Kordík, Josef
Biopaliva
Gerndtová, Ilona:Souček, Jiří
Cívka pro manipulaci se závlahovou hadicí
Vejchar, Daniel:Velebil, Jan:Procházka, Jan:Mayer, Václav:Pražan, Radek:Bradna, Jiří:Pastorková, Libuše
Comparsion of two methods for tree uprooting force measurement
Pražan, Radek:Čedík, Jakub:Jílek, Ladislav:Rybansky, M:Šleger, V:Havlíček, M
Czech informative inventory report 2022: Submission under the UNECE Convention on Long-range Transboundary Air Pollution
Dvořáková, Ilona:Filipenská, Monika:Kassymova, Alfiya:Machálek, Pavel:Petrík, Maroš:Dědina, Martin:Dufek, Jiří:Geiplová, Hana:Kačmárová, Zuzana:Neužil, Vladimír:Pelikán, Leoš:Srněnský, Radek
Dopad povinného snižování emisí skleníkových plynů z pohonných hmot na trh s bionaftou a dalšími obnovitelnými palivy
Jevič, Petr:Měkotová, Pavla
Dynamika uvolňování amoniaku ze statkových hnojiv po jejich aplikaci na zemědělskou půdu
Češpiva, Miroslav:Šimon, Josef:Zabloudilová, Petra
Effect of soil conditions on field emissions of cultivated crops (carbon footprint)
Dědina, Martin:Jevič, Petr:Čermák, Pavel:Růžek, Pavel:Lošák, T.
Ekonomické a provozní aspekty hnojení fugátem
Roy, Amitava:Abrham, Zdeněk:Andert, David:Duffková, Renata:Horák, Jiří
Energetická náročnost v uchování kvality zemědělských komodit v posklizňovém období
Bradna, Jiří:Gale, Mirek
Exkurze do bionergetického centra
Gerndtová, Ilona:Souček, Jiří
Functionality Validation of New Three-point Hitch Dynamometer with Close Six Measuring Rods to Measure the Draft Requirement of Mounted Implements
Pražan, Radek:Jílek, Ladislav:Havlíček, M.:Lopot, F.
Funkční vzorek systému řízení dojení podle tepové frekvence
Češpiva, Miroslav:Machálek, Antonín:Procházka, Jan:Šimon, Josef
Halové sklady
Bradna, Jiří
Hydropónikus növénynevelö kamrában végzett nevelési kisérletek – A megvilágitás hatása a növények fejl?désére
Souček, Jiří:Szalay, Kornél:Barabás-Olasz, Zsófia:Deákvári, Jozsef:Jung, András
Jak můžeme snížit emise skleníkových plynů z pěstování zemědělských plodin
Dědina, Martin:Jevič, Petr
Kompostárna EKOLIA -103/2022
Plíva, Petr
Kompostárna Jaroměř v roce 2022
Plíva, Petr:Herout, Milan:Šestáková, K.
Kompostárna KYNŽVART – 102/2022
Plíva, Petr
Kompostárna LIBEŘ – 104/2022
Plíva, Petr:Herout, Milan:Kubiš, P.
Kompostárna Nová Ves pod Pleší – 105/2022
Plíva, Petr:Herout, Milan
Kvalita práce kypřiče s radličkami v tandemu
Pražan, Radek:Kovaříček, Pavel:Gerndtová, Ilona:Vlášková, Marcela:Jílek, Ladislav
Měření fyzikálních veličin
Souček, Jiří:Gerndtová, Ilona:Machálek, Antonín
Měření teplot a vlhkosti půdy při pěstování brambor čidly TMS s dataloggerem při kontrole kapkové závlahy, sezóna 2021
Hájek, David:Mayer, Václav:Gerndtová, Ilona:Vlášková, Marcela
Metodický pokyn odboru ochrany ovzduší „k zařazování chovů hospodářských zvířat podle zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, k výpočtu emisí znečišťujících látek z těchto stacionárních zdrojů a k seznamu technologií snižujících emise z těchto stacionárních zdrojů“
Češpiva, Miroslav:Zabloudilová, Petra
Mobilní sběrné stanice mléka ecoMILK - uskladnění pomocí nerezových nádob
Machálek, Antonín:Šimon, Josef:Machek, Jiří
Mobilní sběrné stanice mléka ecoMILK - výstup sýrařský kotel
Machálek, Antonín:Šimon, Josef:Machek, Jiří
Monitoring kvality opatření při implementaci nových technologií pěstování rostlin a použité zemědělské techniky s využitím distančních metod
Jílek, Ladislav
Monitoring výšky zemědělských plodin s použitím pozemního lidaru
Pražan, Radek:Jílek, Ladislav:Gerndtová, Ilona:Hájek, David
Možnosti zvýšení produkce bioplynu v ČR
Kára, Jaroslav:Hanzlíková, Irena
Normativy pro zemědělskou praxi. Normativy ekonomiky plodin
Abrham, Zdeněk:Andert, David:Herout, Milan:Scheufler, Vladimír:Richter, Jiří
 předchozí zobrazované záznamy: 1 - 40 z celkového počtu: 2963 další