Technické prostředky a chovatelská opatření pro prevenci šíření afrického moru prasat v populaci prasat divokých v ČR

V rámci řešení projektu NAZV QK1920184 vznikla certifikovaná metodika pro praxi s názvem Technické prostředky a chovatelská opatření pro prevenci šíření afrického moru prasat v populaci prasat divokých v ČR.

Na metodice se za VÚZT autorsky podíleli Ing. Antonín Machálek, CSc. a Ing. Josef Šimon, Ph.D.

LP_8_2021b_AMOR

Soubor ke stažení