Úspěch VÚZT na veletrhu Techagro 2024

Na mezinárodním veletrhu Techagro 2024 byla udělena prestižní cena Grand prix za robotickou plečku Newmann vystavovanou Výzkumným ústavem zemědělské techniky, v. v. i.

Zařízení využívá ke zvyšování kvality práce umělou inteligenci, je ekologicky šetrnou alternativou k herbicidní ochraně porostů před nežádoucími pleveli a zároveň umožňuje povrchové kypření půdy v řádcích. Zařízení je využíváno v ekologickém zemědělství i v konvenčním způsobu hospodaření.

Na vývoji oceněného stroje se VÚZT podílí v rámci mezinárodního projektu EIT Food č. 22060-23 AROW - AI Based Robotic Weeding. Zařízení vyrábí česká společnost Ullmanna, s. r. o. 

Vyhlášení cen Techagro Grand Prix 2024
Oceněný exponát Techagro Grand Prix 2024