O nás

Výzkumný ústav zemědělské techniky, v. v. i.,  je veřejná výzkumná instituce zřízená podle ustanovení zákona č. 341/2005Sb, zapsaná v rejstříku v. v. i., vedeném u MŠMT, spis.zn. 17 023/2006-34/VÚZT

 

Sídlo: Drnovská 507, 161 01, Praha 6 sídlo VÚZT
Kontakty: Tel.: 233 022 111, e-mail: vuzt@vuzt.cz
Ředitel: Ing. Josef Šimon, Ph.D., tel: 233 022 274
IČ: 00027031
ID datové schránky:  ce9zxhf
Zřizovatel:
Ministerstvo zemědělství ČR, Těšnov 17, 117 05 Praha 1
VÚZT > O nás