Výzkumný ústav zemědělský techniky, v. v. i. (VÚZT)

Jsme výzkumná instituce zaměřená na problematiku moderních technologií v oblasti zemědělství, energetiky a ochrany životního prostředí. Jako rezortní výzkumný ústav jsme byli zřízeni Ministerstvem zemědělství ČR. Hlavní činností naší instituce je základní a aplikovaný výzkum a vývoj v oborech zemědělská technika, technologie, energetika, výstavba a v souvisejících vědních oborech. Více o našem zaměření se dočtete na stránce ZAMĚŘENÍ ČINNOSTI

Náš ústav je úspěšným řešitelem několika desítek výzkumných projektů, autorem mnoha technologických řešení, vyhledávaným partnerem  v oblasti poradenství a odbornou autoritou pro státní správu. Daří se nám rozvíjet spolupráci se soukromými subjekty v podobě smluvního výzkumu. Více o ukončených a aktuálně řešených projektech se dozvíte v sekci VÝZKUM

Naší významnou činností je poskytování služeb zejména v oblasti technické spolupráce, poradenství, měření, laboratorních rozborů, kontroly a dalších expertních činností. Více o službách, které nabízíme, se dozvíte v sekci SLUŽBY

Historie VÚZT sahá do roku 1951. Tehdy byl v rámci náhrady činnosti prvorepublikové Akademie zemědělských věd založen pod jménem Výzkumný ústav pro mechanizaci zemědělství. Později byl přejmenovaný na Výzkumný ústav pro mechanizaci a elektrifikaci zemědělství. Od svého založení do současnosti prošel vývojem ve směrech odborného zaměření. I přesto, že máme dlouholetou tradici, jsme  moderní instituce otevřená pro spolupráci v oblasti nejnovějších trendů a inovací.

Více o historii VÚZT se můžete dočíst v dokumentu pod následujícím odkazem: 

Současné sídlo instituce se nachází na adrese Drnovská 507, Praha 6 – Ruzyně. Podrobné kontaktní údaje naleznete na stránce KONTAKTY

 

Zájemci mohou shlédnout krátký film natočený k příležitosti 60letého výročí VÚZT: