Poradenství v oblasti zemědělské techniky, technologie, energetiky a agroekologie

Specializované odborné poradenství VÚZT, v. v. i. je realizováno několika způsoby.

Jedná se o:

a) osobní a internetové poradenství

Pro osobní poradenství je možné využít kontaktního formuláře, pomocí kterého za Vás oslovíme odborníka pro danou problematiku. V případě, že hledáte konkrétního experta, můžete využít kontaktů na zaměstnance v sekci lidé

Online poradenství je realizováno prostřednictvím sekce databáze a programy na webových stránkách, kde jsou k dispozici všechny technicko-ekonomické normativy vybraných strojů, souprav, technologií a agrotechnických operací. Data interpretovaná prostřednictvím expertních systémů jsou pro uživatele volně přístupná.

b) publikace pro praxi a poradenství

Publikace lze vyhledat v databázi našich výsledků. Kontakty na autory naleznete opět v sekci lidé.

c) odborné akce pro praxi

V rámci naší činnosti pořádáme odborné akce formou workshopů, polních dnů, odborných seminářů a konferencí.
Některé akce jsou pořádány on-line, nebo hybridní formou s možností účasti na místě nebo prostřednictvím vzdáleného připojení.
Informace o pořádaných akcích zveřejňujeme na naší domovské stránce.

d) veletrhy, výstavy a vzdělávací akce

VÚZT se tradičně účastní řady výstav, veletrhů a dalších akcí určených k prezentaci výsledků výzkumu a popularizaci zemědělství, které jsou zároveň využity jako poradenské a konzultační akce sloužící jako příležitost pro předání zkušeností, kontaktů a setkání s lidmi působícími průřezově v celém zemědělském sektoru i mimo něj. Tradičně se účastníme například veletrhu TECHAGRO,  agrosalónu ZEMĚ ŽIVITELKA,  výstavy zemědělské techniky DEN ZEMĚDĚLCE, výstavy NAŠE POLE nebo dnů KOMUNÁLNÍ a ZAHRADNÍ TECHNIKY. Z akcí pro odbornou veřejnost jsme tradičními účastníky mezinárodních akcí jako například NOC VĚDCŮ nebo DEN FASCINACE ROSTLINAMI.