Workshop – Aplikace kompostu na povrch půdy bez zapravení

Dovolujeme si Vás pozvat na workshop s názvem Aplikace kompostu na povrch půdy bez zapravení, který proběhne v Blatnici 30. května 2024. 

V rámci workshopu bude odborná veřejnost seznámena s novými výsledky managementu aplikace kompostu:
– vyhodnocení výsledků aplikace kompostu bez zapravení na povrch půdy jako mulč a vliv tohoto způsobu aplikace na půdní systém;
– vyhodnocení vlastností půdy po aplikaci kompostu;
– fyzikální, chemické a biologické;
– klíčové parametry stabilního kompostu pro aplikaci bez zapravení z pohledu potřeb výživy rostlin, kvality půdy, bezpečnosti a emisí;
– ekonomické zhodnocení aplikace kompostu jako mulče.

Za Výzkumný ústav zemědělské techniky se svým příspěvkem Monitorování experimentů snímkováním z dronu vystoupí Ing. Jiří Souček, Ph.D.

Pro svoji účast vyplňte registrační formulář