Měření a aplikace s využitím Lidaru

LIDAR (Light Detection And Ranging, také LADAR) je metoda dálkového měření vzdálenosti na základě výpočtu doby šíření pulsu laserového paprsku odraženého od snímaného objektu.

V rámci výzkumné činnosti a poskytování komerčních služeb nabízíme široké využití v zemědělství i dalších oborech – 3D vizualizace objektů v reálném prostředí, analýza porostů, autonomní robotické systémy v zemědělství pro vlastní navigaci, apod.

Kontakt:

Ing. Radek Pražan, Ph.D.

Ing. Daniel Vejchar

VÚZT > Služby > Měření a aplikace s využitím Lidaru