Měření a aplikace s využitím Lidaru

LIDAR (Light Detection And Ranging, také LADAR) je metoda dálkového měření vzdálenosti na základě výpočtu doby šíření pulsu laserového paprsku odraženého od snímaného objektu.

V rámci výzkumné činnosti a poskytování komerčních služeb nabízíme široké využití v zemědělství i dalších oborech – 3D vizualizace objektů v reálném prostředí, analýza porostů, autonomní robotické systémy v zemědělství pro vlastní navigaci, apod.

Měření drsnosti povrchu LiDARem představuje inovaci v zemědělském výzkumu. Během krátké chvíle je změřena rozsáhlá plocha. Měřením je získáno mračno bodů v okruhu minimálně 200 metrů. Z tohoto mračna bodů je poté množné získat detailní informace o prostorové struktuře povrchu.

Zařízení LiDAR nasnímá svoje okolí do vzdálenosti minimálně 200 metrů. Tímto vznikne mračno bodů z kterého je nutno vyselektovat sledovanou parcelu.

Hodnoty naměřené zařízením LiDAR jsou následně zpracovány v programu MeshLab 2022.02.

 

Kontakt:

Ing. Radek Pražan, Ph.D.

Ing. Daniel Vejchar

VÚZT > Služby > Měření a aplikace s využitím Lidaru