Debata: Spotřeba a produkce energie v zemědělství

Ing. Jiří Souček, Ph.D. se v rámci aktivit VÚZT pro Českou technologickou platformu pro zemědělství zapojil do odborné debaty na téma: Budoucnost zemědělství - Spotřeba a produkce energie v zemědělství, kterou moderoval Vladimír Kořen. Video vzniklo za podpory Ministerstva zemědělství při České technologické platformě pro zemědělství.

Zdroj: YouTube kanál Zemědělského svazu ČR 

Moderátor: Vladimír Kořen
Hosté: Ing. Vítězslav Krček, Ph.D., Ing. Jiří Souček, Ph.D. (VÚZT), Ing. Roman Honzík, MVDr. Josef Vinduška
Video vzniklo za podpory Ministerstva zemědělství při České technologické platformě pro zemědělství.