Měření emisí

Autorizované měření emisí amoniaku a dalších zátěžových plynů

 • Autorizované měření emisí amoniaku ve smyslu zákona č. 201/2012 Sb. pomocí špičkového analyzátoru Photoacoustic Gas Monitor – Innova 1512.
 • Více než 20letá zkušenost v ČR s měřením emisí zátěžových plynů ze zemědělské činnosti.
 • Špičková měřicí aparatura obsluhovaná týmem zkušených odborníků, komplexní zpracování naměřených výsledků.
 • Dlouhodobá mezinárodní spolupráce s obdobnými pracovišti v Evropě.
 • Zhodnocení a návrh úprav technologií ovlivňujících emise zátěžových plynů.

 

Ověření účinnosti výměny vzduchu v zemědělských objektech generátorem kouře

 • Kontrola výměny vzduchu v objektu nejen měřením fyzikálních veličin, ale především provedením t kouřové zkoušky s využitím zdravotně nezávadného bílého dýmu.
 • Pořízení obrazové dokumentace kouřové zkoušky.
 • Návrh opatření pro zlepšení účinnosti výměny vzduchu, včetně jejich ověření kouřovou zkoušky.

 

Dlouhodobé sledování parametrů stájového mikroklimatu včetně osvětlení

 • Dlouholeté zkušenosti s měřením vybraných parametrů kvality vnitřního prostředí ve stájových objektech.
 • Návrh opatření pro zlepšení parametrů stájového mikroklimatu na základě měření.

 

Měření emisí pachových látek ze zemědělské činnosti

 • Měření koncentrací a emisí pachových látek metodou dynamické olfaktometrie podle normy ČSN EN 13725.

 

 

Kontakt:

Ing. Miroslav Češpiva, Ph.D.

Ing. Petra Zabloudilová, Ph.D.

 

 

 

VÚZT > Služby > Měření emisí