Agritech Science – online časopis

VÚZT od roku 2007 vydává on-line vědecký časopis se zaměřením na zemědělskou techniku Agritech Science ISSN 1802 – 8942.
Časopis Agritech Science je zařazen v aktuálním seznamu recenzovaných neimpaktovaných periodik Rady pro výzkum, vývoj a inovace ČR.

Do redakčního systému časopisu můžete vstoupit zde.

 

Logo časopisu Agritech science - odkaz na časopis

VÚZT > Publikace a výsledky > Agritech Science – online časopis