Den otevřených dveří 2024

Jako každý rok v rámci Dne fascinace rostlinami VÚRV můžete navštívit i stanoviště Výzkumného ústavu zemědělské techniky, v. v. i.

Akce proběhne dne 16. května 2024 od 9:00 do 13:00 v areálu výzkumných ústavů na adrese Drnovská 507, Praha 6 -  Ruzyně

Z činností VÚZT se můžete seznámit:

s problematikou kompostování a zúrodnění zemědělské půdy zpracováním odpadní biomasy (stanoviště 12),

s agrovoltaikou a dvojím využitím půdy pro zemědělskou produkci a výrobu elektrické energie  (stanoviště 12),

s využitím biomasy pro energetické účely v rámci Bioenergetického centra VÚZT (stanoviště 17).

 

Den otevřených dveří 2024