Kód  Název  Období
QK23020011 Rozvoj strategií snižování emisí skleníkových plynů a amoniaku z chovů hospodářský zvířat v České republice
Češpiva Miroslav
2023-2025 
QK23020107 Výzkum nových postupů pěstování ovocných druhů v kombinovaném využití zemědělské půdy s výrobou a lokálním využitím elektrické energie z obnovitelných zdrojů
Hájek David
2023-2025 
FW06010426 Pokročilá technologie teplovodního kotle pro spalování zbytkové lesní dendromasy
Andert David
2023-2025 
FW06010647 Vývoj a výroba robotizovaného plečkovacího zařízení s inteligentním rozpoznáváním plevele dle principů Průmyslu 4.0
Bradna Jiří
2023-2026 
FW09020047 Inovované protierozní technologie v širokořádkových plodinách
Pražan Radek
2023-2025 
SS06010441 Emise skleníkových plynů z čistíren odpadních vod a možnosti jejich snížení
Češpiva Miroslav
2023-2026 
TK05020147 Technologie pro akumulaci tepla na bázi PCM Glauberovi soli
Bradna Jiří
2023-2025 
SS05010243 Výzkum kombinace biopásů s vertikálnı́mi agrivoltaickými systémy jako součásti agroenvironmentálně-klimatických opatřenı́ vedoucı́ch k podpoře biodiverzity
Hájek David
2022-2024 
TK04010099 Modelová podpora čisté a udržitelné mobility v ČR
Jevič Petr
2022-2024 
QK22020032 Analýza a úpravy aplikačních schémat kompostů směřujících k posílení systému ochrany půdy v rámci stabilizace produkční schopnosti
Plíva Petr
2022-2024 
QK21010151 Získávání rostlinných olejů pomocí moderních metod
Souček Jiří
2021-2024 
SS01020263 Zvýšení zádržnosti vody v suchých oblastech ČR s cílem podpory výsadby krajinotvorných dřevin na antropogenních půdách
Hutla Petr
2020-2024 
 předchozí zobrazované záznamy: 1 - 12 z celkového počtu: 12 další 

Projekty spolufinancované Evropskou unií