Nedej se! Vypni uhlí, zapni slunce

Ing. David Hájek, Ph.D. vystoupil v pořadu České televize o životním prostředí Nedej se!

V dílu s názvem "Vypni uhlí, zapni slunce" krátce pohovořil o vertikálních a horizontálních agrovoltaických systémech. Premiéra pořadu byla odvysílána 25.2.2024 na programu ČT2.

Problematika agrovoltaiky je v současné době ve VÚZT řešena v rámci Dlouhodobé koncepce rozvoje a v rámci výzkumných projektů:

Výzkum nových postupů pěstování ovocných druhů v kombinovaném využití zemědělské půdy s výrobou a lokálním využitím elektrické energie z obnovitelných zdrojů

Výzkum kombinace biopásů s vertikálními agrivoltaickými systémy jako součásti agroenvironmentálně-klimatických opatření vedoucích k podpoře biodiverzity