Africký mor prasat – Výsledky výzkumu v České republice

Onemocnění prasat virem afrického moru se na území České republiky v posledních letech vyskytovalo mezi roky 2017 a 2018. Objevení se této velmi nebezpečné nákazy vedlo Ministerstvo zemědělství k vyhlášení témat do soutěže Národní agentury pro zemědělský výzkum s cílem zvýšit znalostní databázi českých odborníků a připravenost laboratoří pro řešení této problematiky. Po jejich úspěšném řešení bylo možno připravit společnou publikaci „Africký mor prasat - výsledky výzkumu v České republice“, která přináší souhrnnou formou znalosti o tomto onemocnění, viru, který ho vyvolává, možnostech diagnostiky a prevence. Velká část je věnována otázkám biologické bezpečnosti. Závěrečná část prezentuje výsledky výzkumu prasat divokých a možnostech regulace jejich pohybu.

kniha_AMP