Výzkumný ústav zemědělské techniky, v. v. i. se při nakládání s osobními údaji fyzických osob závazně řídí Nařízením Evropského parlamentu a rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů). Aktuální znění najdete na stránkách Ministerstva vnitra ČR (https://www.mvcr.cz/gdpr/).

Vnitřní předpis VÚZT o zpracování a ochraně osobních údajů (podle čl. 5 a 24 Obecného nařízení o ochraně osobních údajů fyzických osob)

Výzkumný ústav zemědělské techniky, v. v. i. zpracovává tyto údaje: