Ocenění

GRAND PRIX TECHAGRO 2024

GRAND PRIX TECHAGRO 2024

Robotická plečka Newman

Zařízení využívá ke zvyšování kvality práce umělou inteligenci, je ekologicky šetrnou alternativou k herbicidní ochraně porostů před nežádoucími pleveli a zároveň umožňuje povrchové kypření půdy v řádcích. Zařízení je využíváno v ekologickém zemědělství i v konvenčním způsobu hospodaření.

Na vývoji oceněného stroje se VÚZT podílí v rámci mezinárodního projektu EIT Food č. 22060-23 AROW - AI Based Robotic Weeding. Zařízení vyrábí česká společnost Ullmanna, s. r. o. 

Zlatý klas Země živitelky 2019

Zařízení pro manipulaci se závlahovou hadicí

Zlatý klas Země živitelky 2018

Zařízení pro vyhledávání srnčat před senosečí VMT-VÚZT

Grand prix Techagro 2018
Cena časopisu Energie 21

Traktor s duálním palivovým systémem

Europian Satelite Navigation Competition 2017

Projekt Protecting Wild Animals During Harvesting with Galileo-Enabled UAVs (Ochrana volně žijících živočichů během sklizně pomocí bezpilotních UAV a systému Galileo)

Cena TA ČR 2014 za aplikovaný výzkum

Expertní systém pro podporu rozhodování o použití pesticidů pro zlepšení ekonomiky produkce a kvality životního prostředí

VÚZT > Výzkum > Ocenění