Ocenění

Zlatý klas Země živitelky

Zařízení pro manipulaci se závlahovou hadicí

Zlatý klas Země živitelky

Zařízení pro vyhledávání srnčat před senosečí VMT-VÚZT

Grand prix Techagro 2018
Cena časopisu Energie 21

Traktor s duálním palivovým systémem

Europian Satelite Navigation Competition

Projekt Protecting Wild Animals During Harvesting with Galileo-Enabled UAVs (Ochrana volně žijících živočichů během sklizně pomocí bezpilotních UAV a systému Galileo)

Cena TA ČR za aplikovaný výzkum

Expertní systém pro podporu rozhodování o použití pesticidů pro zlepšení ekonomiky produkce a kvality životního prostředí

VÚZT > Výzkum > Ocenění