Seminář: Zemědělské technologie a spotřeba energie

V pátek 24.6.2022 proběhl ve VÚZT workshop Zemědělské technologie a spotřeba energie. Workshop byl pořádán ve spolupráci s Českou technologickou platformou pro zemědělství. Účastníci byly formou odborných přednášek seznámeni s problematikou spotřeby energie, zejména motorové nafty v zemědělství a s moderními trendy v oblasti kultivace rostlin a skladování v halových skladech a věžových zásobnících. Byl popsán aktuální stav problematiky implementace fotovoltaiky v ČR. Na závěr měli účastníci možnost exkurze v Bioenergetickém centru VÚZT.

Datum: 24. 6. 2022, 9:00–16:00
Místo: Výzkumný ústav zemědělské techniky

Kontakt: radek.prazan@vuzt.cz, jiri.soucek@vuzt.cz