Zdravé potraviny

V rámci spolupráce výzkumných organizací rezortu Ministerstva zemědělství  bude uspořádána konference

ZDRAVÉ A BEZPEČNÉ POTRAVINY

Konference se uskuteční  22. 9. 2022 v Národním zemědělském muzeu.

Pro registrované je vstup zdarma.

Více informací je k dispozici na webových stránkách.

PROGRAM

8:30 registrace
09:00 – 09:15 úvodní slovo
09:15 – 10:00 Analýza a hodnocení výsledků reziduí pesticidů
(Ing. Jan Pivoňka Ph.D., Eurofins Food and Feed Testing Czech republic)
10:00 – 10:45 Plísně mezi námi a rizika mykotoxinů
(Ing. Martin Žabka, Ph.D., VÚRV,v.v.i.)
10:45 – 11:15 přestávka
11:15 – 12:00 Správná skladba jídelníčku a stravování mimo domov
(Mgr. Alexandra Košťálová, SZÚ)
12:00 – 12:45 Přínosy a rizika alternativního stravování
(RNDr. Mgr. Zuzana Šmídová, Ph.D., VÚPP, v.v.i.)
12:45 – 13:45 přestávka na oběd
13:45 – 14:30 Čím nakrmit střevní mikrobiotu?
(MUDr. Jiří Vejmelka, Thomayerova nemocnice, 3. LF UK, Praha)
14:30 – 15:15 Kvalita pitné a balené vody z hlediska speciální výživy
(MUDr. František Kožíšek, SZÚ)
15:15 – 16:00 Průmyslově zpracované potraviny a jejich vliv na zdraví
(Ing. Jana Dostálová, CSc., VŠCHT)
16:00 ukončení konference