Workshop: Prevence šíření afrického moru prasat

Prevence šíření afrického moru prasat
Technické možnosti a opatření v boji s nákazou a přemnoženými stavy černé zvěře

V rámci řešení projektu NAZV QK1920184, kde je VÚZT spoluřešitelem, byl uspořádán workshop.

Se svými příspěvky vystoupil Ing. Antonín Machálek, CSc. a Ing. Josef Šimon, Ph.D.

Workshop se uskutečnil 24.11.2021, 9:00, on-line (MS Teams). 

AMOR workshop pozvánka 2021 online