Workshop: Emise amoniaku, metanu a oxidu dusného v chovech prasat, drůbeže a skotu

Dne 14. 12. 2021 proběhl on-line workshop k řešení výzkumného projektu NAZV MZe QK1920037 Stanovení aktuálních emisních faktorů amoniaku, metanu a oxidu dusného z živočišné výroby a návrh metod pro jejich snížení. Pro bližší informace o akci kontaktujte koordinátora projektu Ing. Miroslava Češpivu, Ph.D. (731 615 053, miroslav.cespiva@vuzt.cz).