Využití biomasy v zemědělství, komunální sféře a energetice

Pozvánka na workshop Využití biomasy v zemědělství, komunální sféře a energetice

Ve středu 3. 11. 2021 proběhl workshop Využití biomasy v zemědělství, komunální sféře a energetice,

Workshop byl uspořádán v rámci spolupráce s Technologickou platformou pro zemědělství

Využití biomasy v zemědělství, komunální sféře a energetice 3.11.2021