Výročí 70 let VÚZT

Dne 9. září 2021 se v aule Výzkumného ústavu rostlinné výroby, v. v. i. konalo slavnostní setkání současných a bývalých zaměstnanců VÚZT.

Všichni zúčastnění si připomněli společné zážitky a zkušenosti získané v rámci své činnosti v ústavu.

Setkání se zúčastnil i nejstarší žijící zaměstnanec Ing. Václav Sladký, CSc.