Workshop: Stanovení a bilance měrných emisí skleníkových plynů z pěstování a posklizňové úpravy zemědělských plodin

Výzkumný ústav zemědělské techniky, v.v.i. ve spolupráci s Výzkumným ústavem rostlinné výroby, v.v.i.

si Vás dovolují pozvat na workshop

Stanovení a bilance měrných emisí skleníkových plynů z pěstování a posklizňové úpravy zemědělských plodin,

který se bude konat ve středu 5. 10. 2022 od 9:30 hodin v aule areálu Výzkumného ústavu rostlinné výroby, v.v.i. a Výzkumného ústavu zemědělské techniky, v.v.i.

Workshop je podpořen v rámci řešení projektu NAZV č. QK21020121.

Detailní informace o programu a informace pro účastníky najdete v přiložené  pozvánce v pdf.

 

pozvanka_workshop-uhlikova_stopa