Setkání zaměstnanců VÚZT (70 let ústavu)

Při příležitosti 70 let od založení Výzkumného ústavu zemědělské techniky se 9.9. 2021 uskutečnilo setkání bývalých a současných zaměstnanců ústavu. Na setkání byly prezentovány historické milníky ústavu a současně řešená výzkumná problematika. Ze setkání bylo vytvořeno krátké video.