Program TREND, 11. veřejná soutěž, podprogram 2 – „Nováčci“

Předmětem jedenácté veřejné soutěže programu TREND, PP2 je nastartovat vlastní výzkumné a vývojové aktivity u podniků, které doposud nerealizovaly na pravidelné bázi vlastní VaV aktivity ani nákup VaV služeb od výzkumných organizací. Návrhy projektů tak mohou v této soutěži předkládat pouze podniky, které v posledních pěti letech nečerpaly podporu na VaV (a to ani formou daňových odpočtů) v úhrnné výši přes 1 mil. Kč.

Nastartujte svůj potenciál s pomocí odborníků z Výzkumného ústavu zemědělské techniky!

Více informací najdete na stránce https://www.tacr.cz/soutez/program-trend/jedenacta-verejna-soutez/

Projekty v programu TREND s účastí VÚZT:

  • Pokročilá technologie teplovodního kotle pro spalování zbytkové lesní dendromasy https://bit.ly/3PMT5ZQ
  • Vývoj a výroba robotizovaného plečkovacího zařízení s inteligentním rozpoznáváním plevele dle principů Průmyslu 4.0 https://bit.ly/3PGrcmp
  • Inovované protierozní technologie v širokořádkových plodinách https://bit.ly/3ZLCydb