Lidé

Zpět na seznam »

Ing. Martin Dědina, Ph.D.

Funkce:
Profese:
E-mail:
Telefon: 233 022 456
Mobil: 731 615 039
Oddělení: Oddělení zemědělské techniky a technologií
Místnost: RND 219
Linka:
Web:

Aktuálně řešené projekty

 Kód  Název  Období
QL24020280 Uhlíkové zemědělství a stanovení a úspory emisí skleníkových plynů ze zemědělské výroby 2024-2026 

Publikace a výsledky

2022
Živá krajina
Kurel, V.:Dědina, Martin:Jevič, Petr:Čermák, Pavel
Zahájení workshopu: Stručné představení projektu (podstata projektu, plánované cíle a výsledky)
Dědina, Martin
Usnesení vlády ze dne 15. června 2022 č.509, k materiálu č.j.668/22 Aktualizace Strategie financování implementace směrnice Rady 91/676/EHS o ochraně vod před znečištěním způsobeném dusičnany ze zemědělských zdrojů (nitrátová směrnice)
Machálek, Antonín:Dědina, Martin:Klír, Jan:Wollnerová, Jana
Určení stability kompostu pomocí blízké infračervené spektroskopie (NIRS)
Dědina, Martin:Plíva, Petr:Diethart, I.:Hejátková, Květa:Erhart, E.:Bonell, M.:Fuchs, K.:Haas, D.:Hartl, W.:Křížová, O.
The Effect of Ash Admixture on Compost Quality and Availability of Nutrients
Dědina, Martin:Plíva, Petr:Jarošíková, Alice:Dubský, Martin
Stanovení a bilance měrných emisí skleníkových plynů z pěstování a posklizňové úpravy zemědělských plodin.
Dědina, Martin:Jevič, Petr:Čermák, Pavel:Růžek, Pavel
Parameters of hemp oil filtration using a plate filter
Souček, Jiří:Dědina, Martin:Tománková, Veronika:Jevič, Petr:Szalay, K.:Mašán, V.:Jasinskas, Algirdas
Ověření nové surovinové skladby kompostu
Plíva, Petr:Dědina, Martin:Vlášková, Marcela:Dubský, M.:Jiráň, M.
Okyselování tekutých hnojiv
Čermák, Pavel:Dědina, Martin:Lošák, T.
Jak můžeme snížit emise skleníkových plynů z pěstování zemědělských plodin
Dědina, Martin:Jevič, Petr
Effect of soil conditions on field emissions of cultivated crops (carbon footprint)
Dědina, Martin:Jevič, Petr:Čermák, Pavel:Růžek, Pavel:Lošák, T.
Czech informative inventory report 2022: Submission under the UNECE Convention on Long-range Transboundary Air Pollution
Dvořáková, Ilona:Filipenská, Monika:Kassymova, Alfiya:Machálek, Pavel:Petrík, Maroš:Dědina, Martin:Dufek, Jiří:Geiplová, Hana:Kačmárová, Zuzana:Neužil, Vladimír:Pelikán, Leoš:Srněnský, Radek
Aktualizovaný výpočet národní emisní bilance emisí skleníkových plynů a dalších polutantů z provozu zemědělské techniky
Dědina, Martin
Aktualizovaná databáze normativů spotřeby PHM pro vybrané plodiny
Dědina, Martin:Abrham, Zdeněk:Pražan, Radek:Richter, Jiří
2021
Využití výpočetního modelu Global Nitrous Oxide Calculator pro revize emisí N2O uvolněných z půdy vlivem aplikovaných hnojiv při pěstování řepky olejky
Dědina, Martin:Jevič, Petr:Šedivá, Zdeňka:Čermák, Pavel
Popis NUTS 2 (NUTS 3) z pohledu měrných výrobních emisí a uhlíkové stopy pěstovaných plodin
Čermák, P.:Klír, J.:Dědina, Martin:Jevič, Petr:Abrham, Zdeněk:Šedivá, Zdeňka
Bilancování dusíku v zemědělství
Dědina, Martin:Klír, J.:Wollnerová, J.:Beranová, J.
2020
Ověření nové surovinové skladby kompostu
Plíva, Petr:Dědina, Martin
Národní kodex správné zemědělské praxe pro snižování emisí amoniaku v České republice
Dědina, Martin
Česká zpráva o emisní inventuře v roce 2020. Emisní inventura od základního roku Úmluvy do roku 2018
Dvořáková, Ilona:Dvořan, Václav:Hnilicová, Helena:Machálek, Pavel:Šmejdířová, Jana:Dědina, Martin:Dufek, Jiří:Geiplová, Hana:Neužil, Vladimír:Pelikán, Leoš:Beláková, Kateřina
2019
Zvýšení kvality ohlašovaných údajů – metodika pro zpřesnění zjišťování úniků z činností zemědělského charakteru
Dědina, Martin
Výzkum možnosti zpracování rozložitelných odpadů, pocházejících z provozu jídelny a domova mládeže Střední školy zemědělské a Vyšší odborné školy Chrudim
Dědina, Martin:Plíva, Petr:Vlášková, Marcela
Kompostování BRKO v praxi
Plíva, Petr:Dědina, Martin
Kompostárna Lobau zpracovává vídeňský bioodpad
Plíva, Petr:Dědina, Martin:Křížová, Olga
Czech informative inventory report 2019. Emission inventories from the base year of the protocols to year 2017
Beláková, Kateřina:Dvořáková, Ilona:Dvořan, Václav:Hnilicová, Helena:Machálek, Pavel:Šmejdířová, Jana:Dědina, Martin:Dufek, Jiří:Geiplová, Hana:Modlík, Miloslav:Neužil, Vladimír:Pelikán, Leoš
15. Mezinárodní konference Biologicky rozložitelné odpady v Náměšti nad Oslavou
Hejátková, Květa:Křížová, Olga:Schellová, Jitka:Plíva, Petr:Dědina, Martin:Vlášková, Marcela
2018
Utilization of vermicomposting for the Greengood substrate treatment
Dědina, Martin:Plíva, Petr:Hanč, Aleš:Karasová, Milada:Roy, Amitava
Kompostárny na webových stránkách
Plíva, Petr:Dědina, Martin
Changes of chemical and biological parameters, with an emphasis on pathogens, during vermicomposting of food waste
Roy, Amitava:Plíva, Petr:Dědina, Martin:Částková, Tereza:Hanč, Aleš
ČSN 46 5736 „Vermikomposty“
Plíva, Petr:Mezuliánik, Miroslav:Dědina, Martin:Vlášková, Marcela
Czech informative inventory report 2018
Dvořáková, Ilona:Dvořan, Václav:Hnilicová, Helena:Machálek, Pavel:Modlík, Miloslav:Nevečeřal, Rostislav:Dědina, Martin:Geiplová, Hana:Neužil, Vladimír:Pelikán, Leoš
Aplikace kompostů různých užitných vlastností na zemědělské půdy podle jejich bonity
Plíva, Petr:Souček, Jiří:Dědina, Martin:Dubský, Martin:Sucharová, Julie:Holá, Marie:Pilný, Rostislav
Agroekologie, produkce a aplikace
Dědina, Martin:Plíva, Petr
2017
Zjištění množství registrovaného kompostu, které je aplikováno na zemědělskou půdu, vyráběného v kompostárnách v ČR
Plíva, Petr:Mezuliáník, Miloslav:Vlášková, Marcela:Dědina, Martin
Využití metody UHPLC-ESI/MS/MS pro stanovení polyfenolických látek typu stilbenů
Pšeničnaja, Olga:Kotíková, Zora:Hejtmánková, Alena:Lachman, Jaromír:Pivec, Vladimír:Střalková, Radomíra:Dědina, Martin
Technologický postup transformace zbytkové biomasy, zejména vedlejších produktů ze spalování a výroby bioplynu kompostováním
Plíva, Petr:Dědina, Martin:Souček, Jiří:Dubský, Martin:Sucharová, Julie:Holá, Marie:Pilný, Rostislav
Technologický postup transformace zbytkové biomasy, zejména vedlejších produktů ze spalování a výroby bioplynu kompostováním
Plíva, Petr:Dubský, Martin:Pilný, Rostislav:Dědina, Martin:Sucharová, Julie:Holá, Marie:Vlášková, Marcela
Stavebnicový kompostér
Plíva, Petr:Dědina, Martin:Schmidt, Stanislav
Rozmetadla v zemědělské dopravě
Souček, Jiří:Pražan, Radek:Plíva, Petr:Roy, Amitava:Dědina, Martin:Dubský, Martin:Pilný, Rostislav
Metodický pokyn k zařazování chovů hospodářských zvířat podle zákona č. 201/2012 Sb. o ochraně ovzdiší
Dědina, Martin:Krsová, Magdalena
Měření emisí amoniaku po aplikaci a zapravení statkových hnojiv do půdy
Dědina, Martin:Češpiva, Miroslav:Petráčková, Barbora:Zabloudilová, Petra
Czech Informative Inventory Report 2017
Dědina, Martin:Dvořáková, Ilona:Dvořan, Václav:Machálek, Pavel:Modlík, Miloslav:Geiplová, Hana:Neužil, Vladimír:Pelikán, Leoš
Agricultural machinery, bioenergetics and ecology for sustainable and prosperous agriculture
Machálek, Antonín:Jevič, Petr:Dědina, Martin:Souček, Jiří
2016
Vibrační zařízení
Dědina, Martin:Plíva, Petr:Jelínek, Antonín
Stanovení podílu nízkoemisních aplikací hnojiv
Dědina, Martin:Růžek, Pavel
Resveratrol and piceid isomers concentrations in grapevine shoots, leaves, and tendrils
Lachman, Jaromír:Kotíková, Zora:Hejtmánková, Alena:Pivec, Vladimír:Pšeničnaja, Olga:Šulc, Miloslav:Střalková, Radomíra:Dědina, Martin
Ověření emisních faktorů u referenčních chovů prasnic březích a prasnic (kojících)
Češpiva, Miroslav:Zabloudilová, Petra:Dědina, Martin:Jelínek, Antonín
2015
Využití odpadního tepla k sušení zemědělských a bioenergetických produktů
Souček, Jiří:Jevič, Petr:Dědina, Martin:Plíva, Petr
Vibrační zařízení
Dědina, Martin:Plíva, Petr:Jelínek, Antonín
Metodika měření emisí amoniaku z aplikace minerálních hnojiv
Dědina, Martin:Růžek, Pavel:Kusá, Helena
Evaluation of oil content and fatty acid composition in the seed of grapevine varieties
Lachman, Jaromír:Hejtmánková, Alena:Táborský, Jan:Kotíková, Zora:Pivec, Vladimír:Střalková, Radomíra:Vollmannová, Alena:Bojňanská, Tatiana:Dědina, Martin
2014
Zemědělská politika a současná a připravovaná opatření související s ochranou životního prostředí
Budňáková, Michaela: Dědina, Martin
Technologie pro zpracovávání matolin vermikompostováním
Plíva, Petr: Roy, Amitava: Dědina, Martin: Filip, Petr: Filip, Jakub
Studium biologicky aktivních látek v semenech a letorostech révy vinné a možnosti získáváni oleje ze semen
Burg, Patrik: Dědina, Martin: Hejtmánková, Alena: Hejtmánková, Kateřina: Jelínek, Antonín: Lachman, Jaromír: Lipavský, Jan: Mašán, Vladimír: Pivec, Vladimír: Skala, Ondřej: Střalková, Radomíra: Táborský, Jan: Zemánek, Pavel
Stability of grape seed oil and its antioxidant tocotrienols
Lachman, Jaromír:Hejtmánková, Alena:Kotíková, Zora:Dědina, Martin:Střalková, Radomíra:Hönig, Vladimír
Přínosy emisní vyhlášky. (Projekt TAČR)
Machálek, Pavel: Hnilicová, Helena: Dvořáková, Ilona: Nevečeřal, Rostislav: Modlík, Miloslav: Haboňová, Jitka: Neužil, Vladimír: Patočka, Zdeněk: Dědina, Martin
Options for Ammonia mitigation: Guidance from the UNECE Task Force on Reactive Nitrogen
Bittman, S.: Dědina, Martin: Howard, C. M.: Oenema, O.: Sutton, M. A.
Ammonia emissions in the Czech Republic
Dědina, Martin: Budňáková, Michaela: Čermák, Pavel
2013
Towards complex utilisation of winemaking residues: Characterisation of grape seeds by total phenols, tocols and essential elements content as a by-product of winemaking
Dědina, Martin: Lachman, Jaromír: Hejtmánková, Alena: Hejtmánková, Kateřina: Pivec, Vladimír: Skala, Ondřej: Přibyl, Jaroslav
Separace semen révy vinné z matolin
Burg, Patrik: Zemánek, Pavel: Dědina, Martin: Jelínek, Antonín: Skala, Ondřej
Lisování oleje z vinných jader
Dědina, Martin: Skala, Ondřej: Hejtmánková, Alena: Lachman, Jaromír
Evaluační studie aplikace BAT u zařízení v kategorii průmyslových činností dle zákona o integrované prevenci
Dědina, Martin: Jelínek, Antonín: Abrham, Zdeněk: Mašátová, Romana
2012
Stanovení základních výrobních emisí zátěžových plynů z chovů hospodářských zvířat
Jelínek, Antonín: Dědina, Martin
Rekonstrukce ustájení a úspora nákladů
Dědina, Martin
Pračky vzduchu a jejich vliv na emise
Dědina, Martin
Dvoustupňový vibrační separátor
Dědina, Martin: Burg, Patrik: Čejka, Zdeněk: Zemánek, Pavel: Jelínek, Antonín
2011
Způsob výroby plastického steliva, zařízení k provádění způsobu a plastické stelivo
Jelínek, Antonín: Plíva, Petr: Dědina, Martin
Laboratorní fermentor
Jelínek, Antonín: Dědina, Martin: Pecen, Josef
2010
Overenie platných emisných faktorov v chovoch hospodárskych zvierat
Švenková, J.: Matejková, E.: Dědina, Martin
2009
Zníženie emisií amoniaku a skleníkových plynov z chovu hospodárských zvierat.
Dědina, Martin: Švenková., Jana.
Výroba plastického steliva pro skot
Jelínek, Antonín: Plíva, Petr: Dědina, Martin
Hodnoty emisí prachu a pachových látek v chovech výkrmových prasat.
Dědina, Martin: Jelínek, Antonín: Dolejš, Jan
2008
Využití biotechnologických přípravků v procesu přípravy separátu kejdy skotu jako plastického steliva
Jelínek, Antonín: Plíva, Petr: Dědina, Martin
Racionální zhodnocení separátu kejdy z chovu hospodářských zvířat
Jelínek, Antonín: Dědina, Martin
2007
Výzkum využití biotechnologických přípravků pro snížení emisí amoniaku a skleníkových plynů v chovech drůbeže.
Jelínek, Antonín: Dědina, Martin: Kraus, Ronald
Využití biotechnologických přípravků pro snížení organického znečištění odpadních vod v zařízení pro zpracování ovoce a zeleniny
Dědina, Martin: Tomanová, D.: Gjurov, V.
Technologie pro separovanou kejdu.
Jelínek, Antonín: Kraus, Ronald: Dědina, Martin
Stanovení základních hlukových parametrů v okolí intenzivních chovů prasat.
Dědina, Martin: Peterka, A.: Šístková, M.
Snížení vlivu emisí amoniaku a skleníkových plynů ze zemědělské činnosti na životní prostředí.
Jelínek, Antonín: Dědina, Martin: Kraus, Ronald: Češpiva, Miroslav
Snížení emisí amoniaku a skleníkových plynů biotechnologickými přípravky v chovech hospodářských zvířat.
Dědina, Martin: Jelínek, Antonín: Kraus, Ronald
Research of Feed and Manure Additives Utilization for Ammonia and Greenhouse Gases Emissions Abatement in Livestock Breeding.
Jelínek, Antonín: Dědina, Martin: Dolejš, J.
Research of biotechnological agents utilization for ammonia and greenhouse gases emissions reduction in livestock breeding in the Czech Republic.
Jelínek, Antonín: Dědina, Martin: Kraus, Ronald
Pro velké chovy odbíjí dvanáctá
Jelínek, Antonín: Dědina, Martin
Plastické stelivo a zařízení k jeho výrobě
Jelínek, Antonín: Plíva, Petr: Dědina, Martin
Ověřená technologická linka výroby plastického steliva pro skot.
Jelínek, Antonín: Plíva, Petr: Dědina, Martin: Zelenka, J.: Kraus, Ronald
Economical evaluation of biotechnological agents utilization exploited for ammonia emissions and greenhouse gases (GHG) reduction in livestock breeding.
Jelínek, Antonín: Dědina, Martin: Kraus, Ronald
2006
Zásady správné zemědělské praxe pro potřeby procesu IPPC ve velkochovech hospodářských zvířat.
Dědina, Martin
Zákon o integrované prevenci v chovech drůbeže
Jelínek, Antonín: Dědina, Martin
Stanovení emisí hluku v zemědělských zařízeních
Dědina, Martin: Češpiva, Miroslav: Plíva, Petr
Stanovení emisí hluku v průmyslových a zemědělských zařízeních spadajících pod působnost zákona o integrované prevenci.
Dědina, Martin: Jelínek, Antonín: Češpiva, Miroslav
2005
Využití biotechnologických prípravku pro snížení emisí amoniaku v chovech hospodárských zvírat.
Jelínek, Antonín: Dolejš, Jan: Mareček, Jan: Kollárová, Mária: Češpiva, Miroslav: Pecen, Josef: Dědina, Martin
Reduction of ammonia concentration in stables of intensive farm animals breeding using biotechnological agents
Dolejš, Jan: Dědina, Martin: Jelínek, Antonín: Češpiva, Miroslav: Pecen, Josef: Mareček, Jan
Problematika emisí skleníkových plynu, amoniaku a zápachu pri zpracování BRO kompostováním.
Dědina, Martin: Dolejš, Jan: Pecen, Josef: Jelínek, Antonín: Mareček, Jan
Poznatky ze zavádění zákona o integrované prevenci a omezení znečištění a správné zemědělské praxe v ČR xuplatnění těchto poznatků na Slovensku.
Dědina, Martin: Jelínek, Antonín
Omezení emisí skleníkových plynů v procesu kompostování biologicky rozložitelných odpadů v zahradnictví prostřednictvím biotechnologických přípravků a biofiltru.
Dědina, Martin: Jelínek, Antonín
Metodické zabezpečení údržby trvalých trávních porostů v rámci systému ekologické stability krajiny
Dědina, Martin: Plíva, Petr: Jelínek, Antonín: Kollárová, Mária
Implementace Směrnice Rady 96/61/EC (IPPC) do zemědělství ve státech EU.
Plíva, Petr: Jelínek, Antonín: Dědina, Martin
2004
Správná zemědělská praxe z pohledu zákona o ochraně ovzduší, o integrované prevenci a integrovaném registru znečišťování.
Jelínek, Antonín: DĚDINA, Martin
Research of biological agents effects on reduction of ammonia concentration in stables of intensive farm animals breeding.
Jelínek, Antonín: Plíva, Petr: Dědina, Martin: Souček, Jiří
Příručka pro vyplnění žádosti o integrované povolení provozu zemědělských zařízení intenzivního chovu drůbeže a prasat uvedených v příloze č. 1 k zákonu č. 76/2002 Sb. o integrované prevenci.
Jelínek, Antonín: Dědina, Martin
Praktické zkušenosti při přípravě žádosti o integrované povolení provozu pro intenzivní chovy hospodářských zvířat a s procedurou integrovaného povolení.
Jelínek, Antonín: DĚDINA, Martin: Plíva, Petr
Ověření možnosti přesného dávkování biotechnických přípravků v intenzivních chovech hospodářských zvířat pro zlepšení vnitřního klimatu stájí.
Jelínek, Antonín: DĚDINA, Martin: ČEŠPIVA, Miroslav: Plíva, Petr
2003
Využití enzymatických prostředků na snížení koncentrace amoniaku.
Jelínek, Antonín: Plíva, Petr: Dědina, Martin
2002
Žádost o vydání integrovaného povolení provozu v intenzivních chovech prasat a drůbeže - 2. část.
Jelínek, Antonín: Dědina, Martin
Žádost o vydání integrovaného povolení provozu v intenzivních chovech prasat a drůbeže - 1. část.
Jelínek, Antonín: Dědina, Martin
Zákon o integrované prevenci (IPPC) ovlivní i resort zemědělství.
Jelínek, Antonín: Dědina, Martin
Zákon o integrované prevenci (IPPC) ovlivní i resort zemědělství.
Jelínek, Antonín: Dědina, Martin
Výzkum technologií pro snížení emisí amoniaku jako podklad pro BAT technologie využitelné v chovech hospodářských zvířat.
Jelínek, Antonín: Pastorek, Zdeněk: Dědina, Martin: Andrt, Miroslav
Problematika měření emisí amoniaku a dalších zátěžových plynů z podestýlky hospodářských zvířat ve fermentorech.
Jelínek, Antonín: Dědina, Martin: Plíva, Petr: Souček, Jiří: Andrt, Miroslav
Odpady ze zemědělské techniky a automobilových vraků.
Dědina, Martin
Implementace směrnice Rady 96/61/EC (IPPC) do chovů prasat.
Jelínek, Antonín: Dědina, Martin
Dopady implementace zákona o integrované prevenci na dotčené subjekty zemědělské prvovýroby.
Jelínek, Antonín: Dědina, Martin
2001
Zemědělství a integrovaná ochrana ovzduší.
Jelínek, Antonín: Plíva, Petr: Dědina, Martin
Propojenost zákona o IPPC a o ochraně ovzduší z hlediska resortu zemědělství
Jelínek, Antonín: Dědina, Martin
Negative impacts of greenhouse gases and ammonia on the environment.
Dědina, Martin
Agricultural mechanisation and technologies in relation to the state environmental policy.
Jelínek, Antonín: Dědina, Martin
2000
Využití vraků automobilové a zemědělské techniky
Dědina, Milan
Ukončené projekty »

Zpět na seznam »
VÚZT > O nás > Lidé