Kód  Název  Období
QK21020121 Stanovení a bilance měrných emisí skleníkových plynů z pěstování a posklizňové úpravy zemědělských plodin
Dědina Martin
2021-2023 
TK02010056 Rozvoj metodik pro reporting emisí a propadů skleníkových plynů a jejich projekcí, včetně projekcí emisí tradičních polutantů
Dědina Martin
2019-2023 
 předchozí zobrazované záznamy: 1 - 2 z celkového počtu: 2 další