Návštěva ministra zemědělství ve VÚZT

Minulý týden náš ústav navštívili zástupci Ministerstva zemědělství České republiky v čele s ministrem Markem Výborným. Cílem návštěvy bylo seznámit pana ministra s činností Výzkumného ústavu zemědělské techniky a především mu představit jednotlivé oblasti výzkumu.

Návštěvy pana ministra, a jeho živého zájmu o možnosti výzkumné a expertní podpory českých zemědělců a výrobců zemědělské techniky a technologií, si vážíme. Tím spíše, že ve složité hospodářské situaci, ve které se Česká republika nyní nachází, je potřeba i politická podpora oblastí aplikovaného výzkumu, které mají přímý dopad na úspěšnost českých podniků v ostrém konkurenčním boji se zahraničními dodavateli a nepřímo pomáhají chránit domácí trh.

Informace o návštěvě ministra na facebookové stránce MZe (odkaz) a v tiskové zprávě (odkaz).