Naše pole 2024

Vážení návštěvníci, i v roce 2024 Vás zveme na oblíbenou zemědělskou výstavu Naše pole. Výstava se tento rok koná ve dnech 18. – 19. června NOVĚ v lokalitě Šebestěnice, Zbýšov u Čáslavi.

I v letošním roce Vás čeká bohatý program s přehlídkou současné i historické zemědělské techniky, polních pokusů, odborné semináře, soutěž v orbě atd. 

Navštivte stánek Výzkumného ústavu zemědělské techniky, v. v. i., kde se můžete dozvědět něco o problematice kompostování a aplikaci kompostu na zemědělskou půdu, seznámit se s aktuálními výsledky výzkumu, novinkami v zemědělské technice. V rámci stánku bude bezplatně poskytováno poradenství v oblasti produkčního zemědělství a bioenergetiky.

Odkaz: https://nasepole.cz/