konference Živá krajina

Konference Živá krajina

Dne 2.3.2022 proběhla v hotelu Olšanka konference Živá krajina. Tématicky byla zaměřena na problematiku ochrany životního prostředí a emisí v zemědělství. Organizace byla podpořena v rámci řešení projektu QK21020121 - Stanovení a bilance měrných emisí skleníkových plynů z pěstování a posklizňové úpravy zemědělských plodin.

záběr z konference  přednáška na konferenci

Prezentace dílčích výsledků řešení projektu QK21020121