Jednání se zástupci Uzbekistánu na téma adaptace na klimatickou změnu

Ing. David Hájek, Ph.D. prezentoval delegaci z Uzbekistánu při její zahraniční cestě do ČR v rámci programu UNDP výsledky projektů Výzkumného ústavu zemědělské techniky, v. v. i. zabývajících se precizními závlahami a agrovoltaikou zasazených do kontextu zemědělských adaptačních opatření prováděných v ČR.
Jednání se uskutečnilo na půdě Ministerstva zemědělství spolu s dalšími zástupci rezortu dne 6. listopadu 2023.