Hodnocení vědeckých výsledků Radou vlády

Uspěli jsme v hodnocení vybraných výsledků Radou vlády