Druhý ročník Konference Živá krajina: Událost věnovaná zdravé půdě

VÚZT bylo odborným partnerem druhého ročníku celorepublikové konference Živá krajina. Konference konaná pod záštitou ministerstva životního prostředí, ministra zemědělství Zdeňka Nekuly a rektora České zemědělské univerzity profesora Petra Skleničky se uskutečnila 31. ledna 2023 v aule ČZU. Akce, kterou letos opět pořádal start-up Carboneg ve spolupráci s Výzkumným ústavem zemědělské techniky a Výzkumným ústavem rostlinné výroby je součástí evropského programu EIT Food the Regenerative Agriculture Revolution. Na konferenci se představila řada odborníků včetně předního amerického experta na regenerativní zemědělské systémy pana Timothy LaSalle a významného půdního mikrobiologa doc. Ladislava Mika.

Podrobnější informace ke konferenci naleznete v tiskové zprávě:

TZ Živá krajina.