Den Zemědělce 2023

VÚZT mělo svůj stánek na rekordní celostátní kontraktační výstavě zemědělské techniky Den Zemědělce s ukázkami komunální, zahradní a lesní techniky ve dnech 13. – 14. 9. 2023 v Kameni u Pelhřimova.

V rámci expozice Výzkumného ústavu zemědělské techniky, v. v. i. se návštěvníci mimo jiné seznámili s robotickou plečkou Ullmanna NEWMAN. Jedná s o zařízení pracující na principu optické detekce rostlin a plevelů. Snímky porostu a výsledků práce plečky jsou online přenášeny na vzdálené úložiště, kde jsou získaná data vyhodnocena a použita jako zpětná vazba pro zdokonalování činnosti zařízení s využitím principů strojového učení a umělé inteligence. VÚZT se podílí na hodnocení a vývoji práce plečky v rámci řešení mezinárodního projektu.

Zařízení je vhodné pro řádkovou kultivaci jako prostředku pro zlepšení konkurenceschopnosti pěstovaných plodin a snížení používání pesticidů. Je vhodné pro použití v ekologickém i konvenčním režimu hospodaření.

Partnerská společnost Ullmanna je český rodinný startup založený v roce 2019 s cílem rozšířit ekologické a udržitelné zemědělství pomocí nechemických a přesných řešení pro pletí. Představená robotická plečka je výsledkem projektu EU Horizon 2020, agROBOfood.

Robotická plečka Ullmanna NEWMAN

Pozvánka na Den Zemědělce 2023 vydavatelství Profi Press s. r. o.