Den otevřených dveří 31.5.2022

Den otevřených dveří 31.5.2022

V areálu výzkumných ústavů proběhl Den otevřených dveří.   

V rámci „Dne otevřených dveří“ bylo na stanovišti VÚZT, v. v. i. prezentováno alternativní využití rostlin a rostlinných zbytků pro získávání energie. Účastníci byli seznámeni s technologií zpracování rostlinného materiálu, který se používá pro výrobu pelet a briket. K nahlédnutí byla též speciální topná zařízení, určená ke spalování fytomasy. Mezi ukázkou rostlinných vzorků byl též materiál pro výrobu bioplynu. Představena byla laboratorní zařízení (drtiče, mlýnky, sušárny, pece), které slouží k úpravě biomasy pro podrobnější analýzu.

Stanoviště shlédly děti ze základních škol – Na Dědině, Ruzyně, Jana Wericha – Řepy, Unhoště, aj. Komentovaných prohlídek se zúčastnili též zájemci z řad odborné i laické veřejnosti.

 

Otevřené stanoviště VÚZT