Den otevřených dveří na téma: „Oživení půdy aplikováním kompostu a vermikompostu“

Výzkumný ústav zemědělské techniky, v. v. i. Vás zve na Den otevřených dveří na téma: „Oživení půdy aplikováním kompostu a vermikompostu

Akce se uskuteční 31. 5. 2023, 9:00–12:00 ve Výzkumném ústavu zemědělské techniky, v v.i. na adrese Drnovská 507, Praha 6

Program:
‣ energie z biomasy rostlin a energie pro půdu
‣ řešení problematiky kompostování ve VÚZT, v.v.i.
‣ praktické ukázky techniky pro výrobu kompostu
‣ praktická ukázka vermikompostování
‣ přístroje pro monitorování kompostovacího procesu
‣ ukázka experimentů na pokusných pozemcích VÚZT, v.v.i.

Registrace: vuzt@vuzt.cz, tel: 733120565

 

Pozvánka:

Pozvanka-Oziveni_pudy_aplikovanim_kompostu_a_vermikompostu

Ve stejném termínu lze v areálu navštívit i stanoviště Výzkumného ústavu rostlinné výroby, v.v.i.

Plánek areálu s vyznačenými stanovišti: