Debata: Udržitelné zemědělské systémy

Ing. Jiří Souček, Ph.D. se v rámci aktivit VÚZT pro Českou technologickou platformu pro zemědělství zapojil do odborné debaty na téma: Budoucnost zemědělství - Udržitelné zemědělské systémy, kterou moderoval Vladimír Kořen. Video vzniklo za podpory Ministerstva zemědělství při České technologické platformě pro zemědělství.

Zdroj: YouTube kanál Zemědělského svazu ČR 

Moderátor: Vladimír Kořen
Hosté: Ing. Jan Lukáš, Ing. Jiří Souček, Ph.D. (VÚZT), doc. Ing. Milan Kroulík, Ph.D., Ing. Josef Chára
Video vzniklo za podpory Ministerstva zemědělství při České technologické platformě pro zemědělství.