Bezobslužný pohyb dojnic ze stáje do dojírny a zpět

Výzkumný ústav zemědělské techniky, v. v. i. se podílel ve spolupráci s firmami AGIN s.r.o., AGV s.r.o., QUANTI s.r.o., ALVA Strakonice spol. s r.o. a Mendelovou univerzitou v Brně na vývoji a realizaci projektu systému pro bezobslužný pohyb dojnic do dojírny a zpět v produkční stáji na farmě Stranný akciové společnosti Neveklov a.s. Projekt je realizován v rámci Programu rozvoje venkova, opatření 16.2.1 Podpora vývoje nových produktů, postupů a technologií v zemědělské prvovýrobě. 

Produkční stáj je obdélníkového půdorysu (37,5 x 75 m) se sedlovou střechou. Nosnou konstrukci stáje tvoří ocelové nosníky s vnitřními podpěrami. Na vaznících jsou uloženy dřevěné krokve po vlašsku. Na krokvích je namontována vlnovková krytina Vltava s prosvětlovacími pruhy a středovou větrací štěrbinou.  Opláštění stavby je na podélných stranách vytvořeno z prken a s volnou větrací štěrbinou chráněnou svinovací protiprůvanovou plachtou s pletivem. Štítové zdi jsou částečně vyzděny z cihel a jinak tvořeny dřevěným opláštěním s otvory pro vrata.  V celém profilu stáje jsou vybudovány podroštové kanály a betonové podlahy pro shrnování kejdy pomocí traktoru s čelní radlicí. Hlavní skladovací jímka o objemu 2 905 m3 je železobetonové konstrukce s čerpadly a míchadly. Uvnitř objektu je šest řad lehacích boxů pro dojnice a uprostřed dvoustranný krmný stůl, kterým je stáj podélně rozdělena. Příčně je stáj rozdělena hrazením na tři části, čímž je vytvořeno šest skupin dojnic s celkovou kapacitou 280 ustájovacích míst.

Systém pro bezobslužný pohyb dojnic do dojírny a zpět sestává ze souboru nových typů elektricky ovládaných směrových branek ve stáji a nových typů řetízkových automatických přeháněčů ve stáji a přiháněče do prostoru čekárny. Tento soubor technických prostředků je řízen vyvinutým softwarem umožňujícím řízený bezobslužný pohyb dojnic ve stáji a mezi stájí a dojírnou. Směrové branky jsou řízeny elektrickými signály a branky generují zpětné kontrolní stavové signály. Pohyb řetízkových přiháněčů je indikován světelnou signalizací a doprovází ji zvuková signalizace odlišná pro každou sekci. Provoz ve stáji a dojírně je neustále monitorován osmi IP kamerami Hikvision. Záznamy ze všech IP kamer jsou ukládány na úložišti NVR značky Hikvision s možností jejich přehrávání zpětně i přes zabezpečené internetové připojení. Obraz ze všech kamer je také přenášen online na velkoplošnou obrazovku v dojírně, odkud je možné také jednotlivé prvky ovládat i ručně.

Ověřování systému začalo v červenci 2021 a od října 2021 byl spuštěn plný provoz.

Fotogalerie