AROW – AI Based Robotic Weeding

Výzkumný ústav zemědělské techniky se úspěšně zapojil do řešení mezinárodního projektu AROW – AI Based Robotic Weeding.
Projekt je řešen v rámci iniciativy EIT Food – European Institute of Innovation and Technology.
Řešení projektu je zaměřeno na výzkum a vývoj robotické plečky s využitím prvků umělé inteligence a její implementace na trh. Navazuje na start-up projekt EU Horizon 2020, agROBOfood.
Role VÚZT spočívá ve vypracování metodiky a měření kvalitativních a provozních parametrů technologie, jejich vyhodnocení a implementaci získaných poznatků v dalším vývoji.