Agrovoltaika v Litomyšli

Výzkumníci z VÚZT, České zemědělské univerzity v Praze a Výzkumného a šlechtitelského ústavu ovocnářského v Holovousích se v rámci projektu NAZV QK23020107 zabývají ověřením nových postupů pěstování ovocných dřevin v rámci kombinovaného využití půdy pro pěstování plodin a výrobu elektřiny z obnovitelných zdrojů, tzv. agrovoltaiky.

Ve Školkách Litomyšl je ověřováno pěstování ovoce, např. malin, pod horizontálně umístěnými fotovoltaickými panely, které částečně propouští sluneční záření. Panely, vedle výroby elektrické energie, chrání rostliny před extrémním sluncem a např. kroupami. Investor, Školky Litomyšl, plánuje výstavbu agrovoltaické elektrárny na ploše 7 ha pro pěstování nejen ovoce, ale i okrasných rostlin a dřevin.

Reportáž si můžete prohlédnout v pořadu Události, Česká televize, 29. května 2024, reportáž v čase 40:02 - Agrovoltaika v Litomyšli. Odkaz: https://www.ceskatelevize.cz/porady/1097181328-udalosti/224411000100529/

Agrovoltaika ve Školkách Litomyšl. Zdroj: Česká televize