Vyhledávání výsledků

Počet nalezených záznamů: 2782
2020
Národní kodex správné zemědělské praxe pro snižování emisí amoniaku v České republice
Dědina, Martin
Normativy pro poradenství
Abrham, Zdeněk:Andert, David:Herout, Milan:Richter, Jiří:Scheufler, Vladimír
Nové metody využití technologického odpadu při výrobě slaměných stavebních panelů
Herout, Milan:Gerndtová, Ilona:Roy, Amitava:Abrham, Zdeněk:Andert, David:Hanzlíková, Irena:Hutla, Petr:Kára, Jaroslav:Mayer, Václav:Měkotová, Pavla:Petráčková, Barbora:Plíva, Petr:Richter, Jiří:Scheufler, Vladimír:Vejchar, Daniel:Velebil, Jan:Vlášková, Marcela
Optimalizace dávkování lepidla polepového papíru při výrobě slaměných desek
Andert, David:Abrham, Zdeněk:Herout, Milan:Roy, Amitava:Gerndtová, Ilona:Hanzlíková, Irena:Hutla, Petr:Kára, Jaroslav:Mayer, Václav:Měkotová, Pavla:Plíva, Petr:Scheufler, Vladimír:Vejchar, Daniel:Vlášková, Marcela:Velebil, Jan
Ověřená technologie postupů a technických řešení energeticky úsporného skladování
Mayer, Václav:Vašák, František:Hutla, Petr:Hájek, David:Vejchar, Daniel:Vacek, Josef
Ověření nové surovinové skladby kompostu
Plíva, Petr:Dědina, Martin
Ověření práce míchací lopaty L190 při zakládání různých materiálů
Pražan, Radek
Ozone treatment of stored potato tubers
Hutla, Petr:Kolaříková, Michel:Hájek, David:Doležal., P.:Hausvater, Ervín:Petráčková, Barbora
Podklady pro tvorbu specializované interaktivní mapy potenciálu produkce a využití BRO
Plíva, Petr
Polohovací rameno kontaktního čidla
Machálek, Antonín:Šimon, Josef:Procházka, Jan
Povedené předvádění v kompostárně Pelhřimov
Plíva, Petr
Provozní náklady souprav
Abrham, Zdeněk:Andert, David:Herout, Milan:Richter, Jiří:Scheufler, Vladimír
Provozní náklady zemědělských strojů
Abrham, Zdeněk:Andert, David:Herout, Milan:Richter, Jiří:Scheufler, Vladimír
Pyrolysis of wheat and barley straw
Sedmihradská, Anežka:Pohořelý, Michael:Jevič, Petr:Skoblia, Siarhei:Beňo, Zdeněk:Farták, Josef:Čech, Bohumír:Hartman, Miloslav
Racionální hnojení dusíkem
Abrham, Zdeněk:Andert, David:Herout, Milan:Richter, Jiří:Scheufler, Vladimír
Racionální hnojení hnojivy PK
Abrham, Zdeněk:Andert, David:Herout, Milan:Richter, Jiří:Scheufler, Vladimír
Ráfek bezdušové pneumatiky
Pražan, Radek:Čedík, Jakub
Ráfek bezdušové pneumatiky
Pražan, Radek:Čedík, Jakub
Reverzibilní hydrosorbent na bázi separátu z bioplynové stanice a způsob jeho výroby
Šulc, Robert:Stehlík, Martin:Kolaříková, Michel:Hutla, Petr
Sklizeň olejného lnu
Souček, Jiří:Bjelková, M.:Šmirous, P.
Skřipcová svěrka
Machálek, Antonín
Součástí zemědělství je efektivní energetika
Souček, Jiří
Technologické možnosti omezení vodní eroze
Kovaříček, Pavel:Hůla, Josef:Vlášková, Marcela
Technologie aplikace biouhlu jako půdního aditiva
Souček, Jiří:Jevič, Petr
Test dvou sad traktorových pneumatik
Pražan, Radek:Gerndtová, Ilona
The effect of mineral fertilisers and farmyard manure on grain and straw yield, quality and economical parameters of winter wheat
Hlisnikovský, Lukáš:Vach, Milan:Abrham, Zdeněk:Menšík, Ladislav:Kunzová, Eva
Tisková konference zaměřená na stav živočišné výroby v České republice
Souček, Jiří
Trh s bionaftou a související legislativní rámec
Jevič, Petr:Šedivá, Zdeňka
Tří-rotorové nesené míchací a nastýlací zařízení separátu, vápence a řezané slámy
Pražan, Radek:Čedík, Jakub:Gerndtová, Ilona
Usnesení vlády ze dne 8. června 2020 č. 623, k materiálu č.j. 579/20 Aktualizace Strategie financování implementace směrnice Rady 91/676/EHS o ochraně vod před znečištěním způsobeném dusičnany ze zemědělských zdrojů (nitrátová směrnice
Vegricht, Jiří:Wollnerová, Jana
Vermicomposting of sludge from a malt house
Hanč, Aleš:Hřebečková, Tereza:Plíva, Petr:Cajthaml, Tomáš
Vliv aplikace hnojiv na produkci a ekonomiku silážní kukuřice
Hlisnikovský, Lukáš:Vach, Milan:Kunzová, Eva:Abrham, Zdeněk
Vliv aplikace hnojiv na produkci biomasy silážní kukuřice
Hlisnikovský, Lukáš:Vach, Milan:Kunzová, Eva:Abrham, Zdeněk
Vliv poškození na skladovatelnost
Bradna, Jiří:Hájek, David
Vliv technologií a strojů na infiltraci vody
Kovaříček, Pavel:Hůla, Josef:Vlášková, Marcela
Vliv tvaru čela kladiva na pevnost hran desek
Andert, David:Abrham, Zdeněk:Herout, Milan:Roy, Amitava:Gerndtová, Ilona:Hanzlíková, Irena:Hutla, Petr:Kára, Jaroslav:Mayer, Václav:Měkotová, Pavla:Plíva, Petr:Scheufler, Vladimír:Vejchar, Daniel:Vlášková, Marcela:Velebil, Jan
Vyhodnocení vlastností půdy při použití hloubkové aplikace organické hmoty ve vinicích a sadech
Badalíková, Barbora:Vašinka, Martin:Burg, Patrik:Mašan, Vladimír:Jelínek, Antonín:Roy, Amitava
Výsledky výzkumu energetických trav pro zemědělskou praxi
Frydrych, Jan:Gerndtová, Ilona:Andert, David:Volková, Pavlína
Vývoj technických řešení za účelem ošetření půdy s efektivnější retencí vody a její příznivé využití v porostu kukuřice
Vejchar, Daniel:Kubín, Karel:Velebil, Jan:Wehrsinger, Vojtěch
Význam organické hmoty v půdě
Badalíková, Barbora:Vašinka, Martin:Jelínek, Antonín:Roy, Amitava:Burg, Patrik:Zemánek, Pavel
 předchozí zobrazované záznamy: 41 - 80 z celkového počtu: 2782 další 
VÚZT > Publikace a výsledky > Vyhledávání výsledků