Lidé

Zpět na seznam »

Ing. David Hájek, Ph.D.

Funkce:
Profese:
E-mail:
Telefon: 233 022 531
Mobil: 775 475 059
Oddělení:
Místnost: HB 415
Linka:
Web:

Aktuálně řešené projekty

 Kód  Název  Období
SS05010243 Výzkum kombinace biopásů s vertikálnı́mi agrivoltaickými systémy jako součásti agroenvironmentálně-klimatických opatřenı́ vedoucı́ch k podpoře biodiverzity 2022-2024 

Publikace a výsledky

2021
Vývoj automatizovaného nástroje pro optimalizaci monitoringu eroze zemědělské půdy pomocí distančních metod
Gerndtová, Ilona:Pražan, Radek:Kovaříček, Pavel:Hájek, David:Vlášková, Marcela
Prototyp zařízení pro čištění a úpravu zemědělských komodit
Kubart, Jan:Mašek, Vít:Gale, Miroslav:Šilha, David:Bradna, Jiří:Hájek, David:Vejchar, Daniel:Kostka, Petr:Procházka, Jan:Pastorková, Libuše
Požadavky a technická řešení energeticky úsporného skladování brambor
Mayer, Václav:Vejchar, Daniel :Hájek, David:Velebil, Jan
Ověřená technologie čištění se vzdáleným monitoringem a ovládáním (výsledek TH04010505-V2)
Kubart, Jan:Mašek, Vít:Gale, Miroslav:Šilha, David:Bradna, Jiří:Hájek, David:Vejchar, Daniel:Kostka, Petr:Procházka, Jan:Pastorková, Libuše
Měření teplot a vlhkosti u brambor čidly TMS
Hájek, David:Kasal, P.
Energetická náročnost skladování sadby brambor
Mayer, Václav:Vejchar, Daniel :Hájek, David
2020
Zařízení na odstranění škodlivých organismů při skladování zemědělských plodin, především brambor
Hutla, Petr:Mayer, Václav:Vejchar, Daniel:Hájek, David:Vacek, Josef
Vliv poškození na skladovatelnost
Bradna, Jiří:Hájek, David
Ozone treatment of stored potato tubers
Hutla, Petr:Kolaříková, Michel:Hájek, David:Doležal., P.:Hausvater, Ervín:Petráčková, Barbora
Ověřená technologie postupů a technických řešení energeticky úsporného skladování
Mayer, Václav:Vašák, František:Hutla, Petr:Hájek, David:Vejchar, Daniel:Vacek, Josef
Hnojivo na bázi kalů z čistíren odpadních vod a způsob jeho výroby
Hutla, Petr:Kolaříková, Michel:Jevič, Petr:Hájek, Vladimír:Fuchs, Karel
2019
Výskyt stříbřitosti slupky bramboru (Helminthosporium solani) na hlízách v půdě a v průběhu skladování
Hausvater, Ervín:Doležal, P.:Baštová, P.:Sedláková, V.:Hájek, David
Vliv vnějších klimatických podmínek na mikroklima ve skladovacích kapacitách o rozdílných konstrukčních vlastnostech
Bradna, Jiří:Šimon, Josef:Hájek, David
Surface water runoff during rainfall after compost incorporation into soil
Kovaříček, Pavel:Hůla, Josef:Hájek, David:Vlášková, Marcela
Reduction of surface runoff on sloped agricultural land in potato cultivation in de-stoned soil
Vejchar, Daniel:Vacek, Josef:Hájek, David:Bradna, Jiří:Kasal, Pavel:Svobodová, Andrea
Organické hnojivo z kalů ČOV
Hutla, Petr:Hájek, Václav:Fuchs, Karel:Kolaříková, Michel:Petráčková, Barbora:Janečková, Milena
Mikroklima ve skladech zrnin
Bradna, Jiří:Šimon, Josef:Hájek, David:Vejchar, Daniel
Kontaktní snímač
Bradna, Jiří:Procházka, Jan:Hájek, David
Kontaktní snímač
Bradna, Jiří:Procházka, Jan:Hájek, David
Dopadové místo
Mayer, Václav:Vejchar, Daniel:Hájek, David
Comparison of a 1 t and a 55 t container when storing spelt grain in mild climate of the Czech republic
Bradna, Jiří:Šimon, Josef:Hájek, David:Vejchar, Daniel:Polišenská, I.:Sedláčková, I.
2018
Univerzální držák pro kontaktní teploměr - termočlánek
Bradna, Jiří:Hájek, David:Procházka, Jan:Pastorková, Libuše
The impact of weather conditions on microclimate in storage facilities
Bradna, Jiří:Šimon, Josef:Hájek, David:Vejchar, Daniel
Skladování oddělených šarží zrnin ve skladovacích boxech o jednotkové kapacitě 1 t
Bradna, Jiří:Hájek, David:Vejchar, Daniel:Šimon, Josef:Procházka, Jan:Pastorková, Libuše:Hutař, Martin:Polišenská, Ivana:Sedláčková, Irena
Flow rate of liquid cattle manure leakage into subsoil during storage
Vegricht, Jiří:Šimon, Josef:Hájek, David:Bradna, Jiří
2016
Průsak kejdy do podloží během skladování
Vegricht, Jiří:Šimon, Josef:Hájek, David:Svoboda, Pavel
Zpět na seznam »
VÚZT > O nás > Lidé